ŠPECIALIZOVANÁ PARODONTOLOGICKÁ AMBULANCIA


Včasná liečba je dôležitým faktorom zastavenia progresu paradontózy.

Táto liečba spočíva v 2 fázach:

2. Návšteva ambulancie

 • Vyhodnotenie DNA-analýzy
 • Predpis farmakologickej liečby
 • Dokončenie dentálnej hygieny
  • ručná inštrumentácia
  • ultrazvukové ošetrenie
  • Air-flow ošetrenie

1. Návšteva ambulancie

 • Stanovenie diagnózy
 • Vyšetrenie chrupu
 • Vyšetrenie hĺbky parodontálnych vačkov
 • Parodontálne indexy
 • Primárne odstránenie zubných povlakov a zubného kameňa
 • Vypláchnutie parodontálnych vačkov prístrojom VECTOR
 • Odber vzoriek na DNA analýzu parodontálnych baktérií